Modifiserer Norne-skipet for Svale og Stær

mai 27, 2004, 09:05 CEST

Statoil har gitt Aker Reinertsen oppdraget med modifikasjonsarbeid på Norne-skipet i forbindelse med utbygging av satellittene Stær og Svale i Norskehavet.

Oppdraget er gitt under Statoils eksisterende rammeavtale for vedlikehold og modifikasjoner for Halten/Nordland-området.

Avtalen inkluderer innkjøp og leveranser av utstyr og har en verdi på i underkant av 160 millioner kroner. Den er signert på vegne av partnerskapet i utvinningstillatelse 128.

Undervannssystemene på Svale og Stær skal kobles opp mot produksjonsskipet på Norne. På Svale skal det installeres én brønnramme med tre produksjonstrær og én brønnramme med to vanninjeksjonstrær. På Stær skal det installeres en kombinert ramme med to produksjonstrær og ett injeksjonstre.

Vanndypet i området er rundt 380 meter.

Utbyggingen er avhengig av godkjenning av Plan for utbygging og drift fra myndighetene.

De to feltene skal tilsammen produsere rundt 70.000 fat olje per dag.

Etter planen skal produksjonen starte høsten 2005.