Firedobler amerikansk LNG-kapasitet 

juni 11, 2004, 08:45 CEST

Statoil og det amerikanske energiselskapet Dominion har inngått avtaler som sikrer Statoil en firedoblet kapasitetstilgang for flytende naturgass (LNG) inn i det amerikanske markedet.

Det skjer gjennom en utvidelse av Cove Point-terminalen i delstaten Maryland og tilknyttede transportkapasiteter på den amerikanske østkysten.

"Avtalene gir Statoil en unik markedsadgang i de nord-østlige delene av USA hvor gassbehovet er stort og markedet er robust og likvid. Realiseringen er en viktig byggestein i Statoils langsiktige LNG-strategi," sier konserndirektør Peter Mellbye i Statoil.

Avtalene gir Statoil adgang til terminal-, lager- og transportrettigheter for om lag totalt 10 milliarder kubikkmeter gass årlig (1.05 bcf/day) fra 2008/2009 i 20 år fremover mot en kapasitet på 2,4 milliarder kubikkmeter (0.25 bcf/day) i dag. Statoil vil betale månedlige leiekostnader som samlet vil tilsvare rundt 10-15 prosent av salgsverdien for den økte LNG-importen.

Dominions utvidelsesprosjekt omfatter også to rørledningsprosjekter i tillegg til kapasitetsøkningen ved anlegget. Disse vil samlet gi Statoil tilgang til betydelige markeder for gass langs nord-øst kysten av USA.

"I dag er det kun fire LNG-terminaler i USA, og beliggenheten til Cove Point er strategisk viktig med tanke på seilingsavstand for LNG fra Snøhvit-feltet i Barentshavet og fra andre fremtidige LNG-prosjekt. I tillegg kommer nærheten til viktige sluttmarkeder med stort gassbehov rundt Washington DC og New York," sier Mellbye.

Fra oppstart på Snøhvit skal terminalen forsynes med 2,4 milliarder kubikkmeter naturgass årlig (0.25 bcf/day) fra feltet. Inntil produksjonen på Snøhvit kommer i gang, kjøper Statoil LNG fra andre produsenter. Kapasitetsutvidelsen skal sikre tilgang inn i det amerikanske markedet for nye LNG-prosjekter både fra Barentshavet og ellers internasjonalt.

Kapasitetsutvidelsen og rørprosjektene er avhengig av amerikansk myndighetsgodkjennelse.

Kontaktpersoner:

Kjersti Tvedt Morstøl, informasjonssjef, 91 78 28 14 (mobil), 51 99 26 71 (kontor)

Mari Thjømøe, direktør investor relations, 90 77 78 24 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)

Thore E. Kristiansen, direktør investor relations, +47 91 66 46 59 (mobil), +1 203 97 86 950 (kontor)