"Gå til hovedinnhold"

Første gass fra Algerie

juli 21, 2004, 09:00 CEST

Gassleveransene fra det algeriske gassprosjektet In Salah i Sahara-ørkenen, som opereres av BP, Sonatrach og Statoil, startet 18. juli.

Årlig produksjon fra In Salah blir på ni milliarder kubikkmeter gass.

Fra In Salah går gassen gjennom prosjektets nye 500 kilometer lange eksportledning. Den går til Sonatrachs store gassfelt Hassi R'Mel, hvor alle gassrørledningene i Sahara samles.

Gasseksporten til Italia går videre i rørledning gjennom Tunis til Sicilia. Herfra følger den det italienske gassnettet.


Gassen fra In Salah eksporteres til Italia via det store gassfeltet Hassi R'Mel. (Illustrasjon: Eiril Mehus)

In Salah er Algeries tredje største gassprosjekt. Statoil deltar med 31,85 prosent i feltet. Selskapet har dessuten en eierandel på 50 prosent i gass- og kondensatfeltet In Amenas, på grensen til Libya.

Avtalene, som innebærer at Statoil går inn som medoperatør og partner i disse to feltene, ble nylig godkjent av myndighetene i Algerie.

Kontraktene kommer til å bli et fundament for videre satsing i Nord-Afrika og er viktige for Statoils internasjonale virksomhet, sier Kåre Røsandhaug, Statoils sjef for gassprosjektet.