Avslutning for sommerprosjektet

august 6, 2004, 12:00 CEST

De 81 studentene som deltok i Sommerprosjektet 2004 hadde avslutningsseminar med presentasjoner i Stavanger 5. august.

De har i åtte uker arbeidet ved Statoils kontorsteder i Trondheim og Stavanger. Studentene har jobbet med 25 prosjektoppgaver som er relevante for Statoils forretningsdrift.

"Sommerprosjektet er spesielt. Jeg vet ikke om noen andre selskaper som har tilsvarende. Det skaper en kontaktflate med studenter som åpenbart kan være veldig nyttig for Statoil, og den kan brukes i enda større grad," sier Arild Rødland, professor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Han var veileder for en av gruppene og opplevde at de arbeidet på en måte som gjorde at det var lett å glemme at de var studenter:

"Dette gjenspeiler utvelgelsesprosessen, hvor Statoil åpenbart har lagt ned et betydelig arbeid. Det høster selskapet gevinster av," sier han.


Prosjektet til Sveinung Helgetun, Brynjar Helgetun og Ola Solem dreide seg om forsøk med sprengningssveising for å skjøte sammen rør. Presentasjonen foregikk i telt utenfor hovedkontoret i Stavanger.

Statoil har arrangert sommerprosjekt i sju år på rad. Hvert år har det vært stadig flere som har søkt på plassene i prosjektet, som er en organisert form for sommerjobb for studenter ved universiteter og høyskoler i og utenfor Norge.

Dette året ble det brukt flere mentorer enn tidligere. De hadde som oppgave å være prosesspådrivere for aktivitetene.

"Mentorenes rolle er blant annet å spre informasjon om Sommerprosjektet til andre enheter. Selv om opplegget ble etablert av Teknologi (TEK), har vi hele tiden jobbet for at flere enheter skal delta," sier Ida Norheim Hagtun. Hun er en av studentene som har deltatt i prosjektet og har vært medlem av mentorgruppa.

Målet med Sommerprosjektet er å forsterke samarbeidet mellom Statoil og universiteter og høyskoler. Det skal gi studentene en opplevelse av hvordan det er å jobbe med problemstillinger i en stor industribedrift. Samtidig er prosjektet viktig for Statoil med tanke på framtidig rekruttering.