Lett brønnintervensjon øker utvinningen

november 2, 2004, 08:00 CET

Statoil har gjennomført de to første lette brønnintervensjonene i årets kampanje. Kampanjen er et ledd i selskapets mål om å øke utvinningen fra havbunnsfelt på norsk sokkel.

To produksjonsbrønner på Åsgard-feltet i Norskehavet ble nylig logget fra fartøyet Seawell, som eies av WellOps. Loggingen ble utført for å kartlegge brønnens strømningsegenskaper og dermed øke forståelsen av reservoaret.

Lett brønnintervensjon er kabelbasert brønnvedlikehold. Kabelen føres direkte gjennom sjøen ned til brønnen, som er under trykk. I motsetning til når slikt arbeid utføres fra en borerigg gjøres jobben uten bruk av stigerør. I tillegg er det mye raskere å flytte en båt enn en borerigg.

Statoil oppnår besparelser på rundt 50 prosent ved å bruke et fartøy som Seawell istedenfor å bruke en borerigg.

– Lett brønnintervensjon blir et viktig verktøy for å øke utvinningen fra undervannsbrønnene fra dagens nivå på 43 prosent til 55 prosent, sier Øyvin Jensen, leder for Boring og undervannsoperasjoner i Tampen-området.

Totalt skal det gjennomføres lett brønnintervensjon i 17 brønner under årets kampanje. Hver intervensjon tar fra seks dager til to uker.

Årets kampanje er felles mellom områdene Tampen og Halten/Nordland. Kampanjen omfatter havbunnsutbyggingen Vigdis utvidelse samt satellittene på feltene Statfjord og Gullfaks i Nordsjøen, i tillegg til Åsgard.

En tilsvarende kampanje ble gjennomført i tre brønner med fartøyet Regalia i fjor.

I 2005 planlegges det å utføre lett brønnintervensjon i om lag 15 brønner, og omfanget blir neppe mindre i årene framover, ifølge Jensen.

Kontrakten med WellOps inneholder en mulighet for å utøve opsjoner for en tilsvarende kampanje neste år.