Bygger ut Volve

februar 15, 2005, 08:40 CET

Statoil har i dag, 15. februar, levert Plan for utbygging og drift (PUD) for Volve-feltet i Nordsjøen til Olje- og energidepartementet.

Oljen fra feltet skal produseres fra den oppjekkbare plattformen Mærsk Inspirer, som skal leies av Mærsk. Tankeren Navion Saga skal benyttes som lagerskip før videre transport. Skipet skal leies av Navion Offshore Loading som er et datterselskap av Teekay Norway.

Gassen skal sendes til den Statoil-opererte Sleipner A-plattformen for sluttprosessering og eksport.

– Statoil har de siste årene vært en pådriver i forhold til å bygge ut og drive små felt basert på flyttbare installasjoner. Volve er det tredje feltet som Statoil bygger ut på norsk sokkel med en slik løsning, sier Svein Løining, prosjektsjef for Volve.

Totale utbyggings- og driftskostnader for Volve er beregnet til rundt syv milliarder kroner, hvorav investeringene utgjør i underkant av to milliarder kroner.

Avtalene med Mærsk og Teekay har en samlet ramme på tre til fire milliarder kroner, avhengig av endelig produksjonslengde.

I tillegg vil det bli inngått kontrakter med Stolt Offshore for installasjon av eksportrør og lastebøye, Advanced Production and Loading (APL) for leveranse av lastebøye og NKT Flexibles for leveranse av oljerør og eksportrør for gass.

Avtalene er avhengig av godkjenning av PUD.

Det skal bores tre produksjonsbrønner, tre vanninjektorer og to vannproduksjonsbrønner fra plattformen.

Produksjonsstart er planlagt for våren 2007 og feltet forventes å produsere i fire til fem år.

Utvinnbare reserver er beregnet til 70 millioner fat olje og halvannen milliard kubikkmeter gass.

Feltet forventes å produsere 50.000 fat per dag på platå.

Operatøren Statoil har en andel på 49,6 prosent i Volve i utvinningstillatelse 046. De øvrige partnerne er ExxonMobil (30,4), Total (10) og Hydro (10).