Produserer fra Topas

februar 23, 2005, 13:00 CET

Statoil har startet prøveutvinningen fra Topas-funnet i Nordsjøen. Oljefunnet ble gjort i november med en lang brønn fra Gullfaks C-plattformen.

Topas-strukturen har utvinnbare reserver i overkant av ti millioner fat olje. Den kombinerte lete- og produksjonsbrønnen skal produsere olje og assosiert gass via prosessanlegget på Gullfaks C.

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt godkjennelse for inntil seks måneders prøveutvinning og produksjon av knapt tre millioner fat olje. Videre arbeides det for en permanent produksjon fra funnet.

– Resultatene så langt er svært oppmuntrende. Basert på prøveutvinningen vil vi vurdere å bore nye brønner i Topas-området for å ta ut mer av reservene og forhåpentligvis påvise ytterligere reserver, sier Eirik Graue, prosjektleder for Topas-brønnen.

Funn- og letekostnadene for Topas er beregnet til én dollar per fat.

Leting i nærheten av eksisterende installasjoner er viktig for Statoil for å sikre at mest mulig av de gjenværende ressursene i de modne områdene utvinnes.

Topas-funnet ble gjort med undersøkelsesbrønn 34/10-48 S som ble boret til en total lengde på 7393 meter.

Funnet ligger i området mellom feltene Gullfaks og Visund. Statoil har en andel på 61 prosent i utvinningstillatelse 050 (Gullfaks), Hydro 9 og Petoro 30.

I Utvinningstillatelse 120, som omfatter Visund, har Statoil 30,07 prosent, Hydro 29, Petoro 16,93, Total 11 og ConocoPhillips 13.