Ny kommunikasjonsdirektør 

mars 17, 2005, 09:00 CET

Reidar Gjærum (44) er ansatt som ny konserndirektør med ansvar for kommunikasjon og går inn i konsernledelsen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO). Gjærum kommer fra stillingen som konserndirektør for kommunikasjon og markedsføring i børsnoterte EDB Business Partner.

Reidar Gjærum har bred kommunikasjonsfaglig erfaring fra ulike posisjoner innen norsk nærings- og organisasjonsliv.

Han har bakgrunn fra journalistikk og ulike politiske rådgiver-stillinger, og har blant annet vært informasjonsdirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon, direktør for ekstern kommunikasjon i Telenor og daglig leder av konsulentselskapet JKL Woldsdal. Siden 2003 har han sittet i konsernledelsen for IT-selskapet EDB Business Partner.

– Vår evne til å kommunisere med eksterne relasjoner og våre medarbeidere på en tillitsfull og profesjonell måte, er kritisk i arbeidet for å styrke Statoil som et internasjonalt konkurranse-dyktig selskap. Reidar Gjærum er en av landets mest erfarne medarbeidere på kommunikasjonsområdet. I tillegg har han bred ledererfaring, og jeg er svært glad for at han har sagt ja til å gå inn i konsernledelsen i Statoil, sier konsernsjef Helge Lund.

– Statoil er i dag Norges kanskje mest spennende selskap. Med sin størrelse og posisjon så vel i Norge som internasjonalt, har selskapet store kommunikasjonsfaglige oppgaver og utfordringer. Statoil fokuserer sterkt på bruk av kommunikasjon og aktiv omdømmebygging for å styrke sin forretningsposisjon. Det er en kjempeutfordring å få drive dette arbeidet videre sammen med Statoils dyktige informasjonsstab, sier Reidar Gjærum

Kontaktpersoner:

Wenche Skorge, informasjonsdirektør, 91 87 07 41 (mobil), 51 99 79 17 (kontor)

Mari Thjømøe, direktør investor relations, 90 77 78 24 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)