Dataprogrammer øker utvinningen

juni 22, 2005, 09:00 CEST

Statoil og det kanadiske selskapet Geomodeling Technology Corp har utviklet to nye dataprogrammer som bidrar til å øke utvinningen fra olje- og gassfelt. Nå skal programmene kommersialiseres.

Statoils heleide investeringsselskap Offtech Invest, som administreres av enheten Industri og kommersialisering (I&K), har investert om lag 20 millioner kroner i Geomodeling.

Investeringen skal sette fart i kommersialiseringen av dataprogrammene SBED og SBEDStudio. Disse brukes for å lage detaljerte, finskalamodeller av oljereservoarer, og gjøre mer nøyaktige beregninger av mengden olje, vann og gass (porøsitet) og hvordan disse stoffene strømmer (permeabilitet).

Gjennom enheten Forskning og teknologiutvikling har Statoil i snart ti år vært med å utvikle dataprogrammene i samarbeid med Geomodeling. De fem siste årene har utviklingen foregått i et felles industriprosjekt der Statoil og åtte andre oljeselskaper har tilført Geomodeling både forskningsmidler og spisskompetanse.

– Et spesielt trekk ved dataprogrammene er at man bruker kunnskap om hvordan reservoarene er dannet - sedimentologi - til å lage modellene. Statoil har brukt SBED både på norsk sokkel og internasjonalt. De detaljerte modellene bidrar til økt oljeutvinning og gir bedre estimater for hvor mye olje og gass som kan produseres fra nye funn, sier Trygve Lægreid, rådgiver i I&K.

Estimater gjort av Statoils egne driftsenheter viser at dataprogrammene kan bidra til gevinster på mange hundre millioner kroner. Programmene brukes både i lete- og produksjonsfasen.

– Investeringen gjennom Offtech Invest er et ledd i det totale arbeidet Statoil gjør for å fremskaffe teknologi for økt utvinning, sier Lægreid.