Statoil: Økte kostnader og utsatt oppstart på Snøhvit 

september 16, 2005, 07:00 CEST

En ny gjennomgang av Snøhvit-prosjektets framdrift viser at det er nødvendig å øke kostnadsrammen og bruke lengre tid for å sluttføre prosjektet.

Statoils (OSE: STL, NYSE: STO) styre og partnerne i Snøhvit-lisensen er orientert om den nye kostnadsrammen på 58,3 milliarder kroner, en økning på 7 milliarder i forhold til det kostnadsestimat som tidligere er kommunisert. Gassproduksjonen ventes å starte 1. juni 2007 og regulære gassleveranser planlegges fra 1. desember 2007. Dette er åtte måneder senere enn tidligere angitt.

– Snøhvit-prosjektet har slitt med problemer siden starten, hovedsakelig fordi prosjektet var umodent ved beslutning i 2001. Den nye gjennomgangen av kostnader og fremdrift viser at prosjektkontrollen har vært for dårlig og at vi ikke har lykkes med å rette opp skjevhetene i prosjektet raskt nok, sier konsernsjef Helge Lund.

Statoil iverksetter nå tiltak for å sikre at dette viktige prosjektet sluttføres på en sikker og effektiv måte.

I tillegg til en rekke direkte tiltak i prosjektet gjennomføres enkelte endringer knyttet til ledelse og organisasjon. Prosjektansvaret er overført til forretningsområdet Teknologi og prosjekter, som ledes av konserndirektør Margareth Øvrum. Samtidig har Odd Mosbergvik overtatt som prosjektdirektør. Han er en av Statoils mest erfarne prosjektledere med lang erfaring fra norsk sokkel og store prosjekter i utlandet. Prosjektteamet er også styrket for å sikre nødvendig ledelsesmessig kapasitet.

Årsakene til at kostnadsrammen nå økes er blant annet knyttet til:

  • Forsinket prosjektering
  • Kvalitetsmangler og forsinkelser på moduler fra Europa, som medfører økt overføring av arbeid til Melkøya
  • Undervurdering av arbeidsomfang, særlig innen elektrodisiplinen
  • Merarbeid på Melkøya som forlenger og fordyrer gjennomføring i sluttfasen

– Den nye gjennomgangen viser at det gjenstår vesentlig mer arbeid på Melkøya enn det vi tidligere la til grunn. Det store omfanget av gjenstående arbeid er overraskende. Jeg har tillit til at de tiltak vi nå iverksetter vil bety at prosjektet blir ført i mål i henhold til reviderte planer, sier Lund.

Lund har nå tatt initiativ til at det vil bli foretatt en uavhengig gjennomgang av hele dette krevende prosjektet for å ta lærdom av erfaringene. For ikke å forstyrre sluttføringen, vil denne gjennomgangen bli iverksatt etter at prosjektet er ferdigstilt.

Statoil jobber aktivt med å sikre alternative forsyningskilder til gasskundene i Spania og USA inntil Snøhvit-produksjonen er i normal gjenge.

– Snøhvit er et banebrytende prosjekt. Det er Europas første og verdens nordligste LNG-anlegg. Det gir Statoil tilgang til det amerikanske gassmarkedet og det åpner Barentshavet som en ny olje- og gassprovins. Prosjektets strategiske betydning for Statoil ligger fast, sier Helge Lund.

Han påpeker også at selv etter de nye anslagene for kostnader og fremdrift er Snøhvit et lønnsomt prosjekt.

De reviderte estimatene for Snøhvit vil påvirke Statoils produksjon i 2007. Det er foreløpig ikke funnet grunnlag for å endre målene for 2007. Det vil imidlertid bli foretatt en ny plangjennomgang i høst, og eventuelle endringer vil bli kommunisert i den forbindelse.

Rettighetshavere i Snøhvit er: Statoil med 33,53 prosent, Petoro (30 prosent), Total (18,4 prosent), Gaz de France (12 prosent), Amerada Hess (3,26 prosent) og RWE Dea (2,81 prosent).

Statoil inviterer til pressekonferanse om Snøhvit-saken i Statoils lokaler på Majorstua i Oslo i dag kl. 09.30. Adresse: Sørkedalsveien 8, inngang Fridtjof Nansens vei.

Kontaktpersoner:

Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 480 80 2 12 (mobil), + 47 51 99 13 77 (kontor)

Kristofer Hetland, informasjonssjef, +47 905 01 937 (mobil), +47 51 99 47 00

Mari Thjømøe, direktør Investor relations, +47 907 77 824 (mobil) , + 47 51 99 77 90 (kontor)

Geir Bjørnstad, direktør Investor relations Nord-Amerika, +1 (203) 570 570 5757 (mobil), +1 (203) 97 86 950 (kontor)