Anerkjennes for hjelpeprosjekt

september 23, 2005, 07:55 CEST

Statoil tildeles den prestisjetunge prisen for beste samfunnsprosjekt for sitt sosiale engasjement i Akassa i Nigeria ved den 18. World Petroleum Congress (WPC). Årets konferanse arrangeres 25. – 29. september i Johannesburg, Sør-Afrika.

Siden 1997 har Statoil i samarbeid med den internasjonale frivillige organisasjonen Pro Natura International bygd opp hjelpeprosjektet Akassa Community Development Project (ACDP). 30.000 mennesker bor i dette samfunnet som ligger på denne sørligste spissen av Nigeria.

ACDPs viktigste oppgave har vært å utvikle lokale institusjoner som kan sette i gang og styre lokalt forankrede aktiviteter med fokus på fattigdomsbekjempelse, helse, utdanning, naturressurser og arbeid. Filosofien har hele tiden vært å involvere beboerne i området til selv å ta beslutninger og videreutvikle hjelpeprosjektet på egne premisser.

I dag er prosjektet gått over i en ny fase; gjennom selvstyrte grupper organiserer akassaene sine egne utviklingsprosjekter, og modellen skal også brukes i andre samfunn i Niger-deltaet.

– Denne prisen betyr svært mye for Statoil og anerkjenner vårt sterke engasjement for å ta samfunnsansvar. Det er også en bekreftelse på at lokal deltakelse er et kriterium for å lykkes i et slikt prosjekt, sier Sophia Mbakwe som er informasjons- og samfunnskontakt ved Statoils kontor i Nigeria.

Hun er svært glad for å se at prosjektet gjennomføres som beste praksis også blant andre multinasjonale selskaper i Nigeria og mener dette viser at Statoils kjerneverdier bidrar til en bærekraftig utvikling:

– Prosjektet minsker risikoen for lokale konflikter, og det gir lokalbefolkningen håp om en bedre framtid, sier Mbakwe.

Prisen WPC Excellence Awards deles ut i to kategorier: For beste teknologi og for beste sosiale prosjekt. Statoil vant prisen for sosiale prosjekter i skarp konkurranse med andre større oljeselskaper og mottar prisen 26. september.

Arrangørene forventer at om lag 4000 delegater fra over 60 land vil delta i dagene arrangementet pågår.