Første gass fra Visund

oktober 7, 2005, 09:00 CEST

Gasseksporten fra den Statoil-opererte Visund-plattformen i Nordsjøen startet 7. oktober. Plattformen er bygget om for å kunne levere opp mot fem milliarder kubikkmeter gass per år.

Produksjonen skulle etter planen starte 1. oktober, men dårlig vær og stor bølgehøyde gjorde at ventilene på havbunnen ikke kunne åpnes ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).

Visund gassprosjekt er levert på tid og rundt en halv milliard kroner rimeligere enn anslagene i Plan for utbygging og drift. Investeringene er redusert til 1,75 milliarder kroner.

Plattformen skal eksportere om lag to milliarder kubikkmeter gass per år fram til 2011. Deretter skal eksporten økes opp mot fem milliarder kubikkmeter per år fordi mindre gass vil benyttes til injeksjonsgass.

Oljeproduksjonen startet også igjen 7. oktober etter ombyggingen.

Visund har produsert olje siden våren 1999.

Statoil overtok operatørskapet for Visund fra Hydro 1. januar 2003.