Forskerpris for arktisk teknologi

oktober 20, 2005, 08:55 CEST

Professor Sveinung Løset (49) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er tildelt Statoils forskerpris 2004 for sin innsats og kunnskap om arktiske forhold og isproblematikk.

Statoil ønsker å satse på leting og utvinning av olje og gass i nordområdene. Det antas at 25 prosent av verdens uoppdagede olje- og gassressurser ligger i arktiske strøk. De klimatiske forholdene gjør leting og feltutbygging utfordrende. Derfor vil kunnskap om kulde, drivis, isfjell og isens påvirkning på konstruksjoner få stor betydning for Statoils fremtidige valg av teknologi.

– Professor Løset har gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid drevet fremtidsrettet forskning og vist en unik evne til å kombinere undervisning, forskning, formidling og nettverksbygging, sier sjefforsker Arnt Olufsen ved Statoils forskningssenter utenfor Trondheim.

– Løset har vært en pioner innen utvikling av fagområdet arktisk teknologi og ligget i forkant av oljeselskapenes behov. Han har også gode kontakter i russiske universitetsmiljøer. Dette har gitt Statoil tilgang på viktig kunnskap og dyktige fagpersoner innen dette fagfeltet, sier Olufsen.

Statoils forskerpris deles ut årlig til en ekstern forsker i Norge som har utført arbeid av vesentlig betydning for selskapet.

Prisen, som er den 14. i rekken, består av et kunstverk og 200.000 kroner. Den ble delt ut i forbindelse med teknologifestivalen Technoport i Trondheim 19. oktober.