Samarbeider med Chevron i Barentshavet

november 18, 2005, 10:00 CET

Statoil og Chevron har inngått en langsiktig avtale om å samarbeide om leting i deler av Barentshavet.

Samarbeidsavtalen, som baseres på såkalt Area of mutual interest (AMI), samler og styrker selskapenes unike tekniske kompetanse.

Chevrons internasjonale leteerfaring, spesielt innen seismisk avbildning, vil sammen med Statoils kjennskap og lange operasjonelle erfaring fra Barentshavet gjøre selskapene i stand til å takle ett av de mest teknisk utfordrende områdene i verden.

Selskapene ser også fordeler ved å anvende felles kompetanse innen LNG-teknologi (nedkjølt flytende naturgass) hvor Statoils erfaring fra LNG-anlegg i arktiske strøk vil være gunstig for begge parter.

– Vi ser på samarbeidsavtalen som en spennende mulighet for å videreutvikle vår teknologi for leting og utvinning i arktiske strøk, sier Tim Dodson, letedirektør for norsk sokkel.

– Vi er svært fornøyd med å samarbeid med Statoil, som alt har erfaring fra arktiske havområder. Dette samarbeidet er en spennende mulighet for å posisjonere Chevron for vekst i området, sier Gary Luquette, administrerende direktør for Chevron Upstream Europe.

– Det støtter også opp om vårt selskaps fortsatt satsing i områder hvor det kan gjøres store funn, sier Luquette.

Avtalen ble første gang brukt da de to selskapene sendte inn en felles søknad for tildelinger i 19. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Avtalen vil danne grunnlaget for samarbeidsprosjekter i framtidige konsesjonsrunder.