God uttelling i forhåndsdefinerte områder

desember 15, 2005, 14:40 CET

Statoil har fått tildelt 10 operatørskap og deltakerandeler i seks utvinningstillatelser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2005) på norsk sokkel. Elleve av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende lisenser.

– Vi er meget godt fornøyd med tildelingen, sier Tim Dodson, Statoils direktør for leting i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

I årets TFO-runde er det lyst ut flere blokker enn i fjor.

Den brede og omfattende tildelingen reflekterer Statoils søknad. Tildelingen kan bidra til økt produksjon og forlenget levetid på eksisterende installasjoner både i Nordsjøen og i Norskehavet. Enkelte av de tildelte områdene er mindre utforsket og disse kan på sikt danne grunnlag for selvstendige utbygginger.

– Det er fortsatt store uoppdagede ressurser på norsk sokkel. Leteresultatene i de modne delene av sokkelen har i år vært oppløftende, sier Dodson.

I 2005 har Statoil fått muligheter til å sikre selskapet kvalitetsareal over hele norsk sokkel, både gjennom TFO og i 19. konsesjonsrunde, hvor tildeling forventes i første kvartal 2006.

Selskapet har langsiktige riggkontrakter og er derfor godt posisjonert for nye leteoppgaver.

– Statoil har trappet opp leteaktiviteten, men vi trenger fortløpende påfyll av nye muligheter for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå over flere år. Fortsatt har vi stor tro på norsk sokkel. Tildelinger gjennom TFO er et viktig bidrag til å oppnå våre mål, sier Dodson.

I årets TFO-runde søkte 29 selskaper på utvinningstillatelser, mot 16 selskaper i 2003 og 22 i 2004.

– Dette gjenspeiler den store troen som industrien har til norsk sokkel. TFO-tildelingene befester Statoils posisjon som et aktivt leteselskap på norsk sokkel, understreker letedirektøren.