Henter mer ut av Vigdis

februar 2, 2006, 07:45 CET

Partnerne i den Statoil-opererte Vigdis-lisensen i Nordsjøen investerer 1,2 milliarder kroner for å kunne hente ut mer olje og gass fra området.

– Prosjektet, Vigdis extension fase 2, er et viktig IOR-tiltak (IOR, improved oil recovery) for Vigdis-feltet. Med dette prosjektet vil utvinningsgraden fra Vigdis Øst-reservoaret øke fra 29 til 42 prosent, sier prosjektleder Paul Struijk.

Etter planen skal det installeres en fireslissers brønnramme (mulighet for fire brønner) på feltet, og innenfor prosjektets rammer skal det bores én oljeprodusent og én vanninsjeksjonsbrønn.

De to ledige slissene gir fleksibilitet til å øke utvinningsgraden fra Vigdis Øst ytterligere eller til å utforske og produsere fra nærliggende prospekter på et seinere tidspunkt.

Den nye brønnrammen skal kobles opp mot eksisterende havbunnsinstallasjoner på Vigdis-feltet. Prosjektet krever ingen ny teknologi. Det blir heller ikke nødvendig å bygge om prosessanlegget på Snorre A-plattformen, hvor Vigdis-oljen behandles.

Etter planen skal installasjonen av bunnrammen og oppknytningen av rør og kontrollkabler gjennomføres høsten 2006. Den første brønnen skal bores våren 2007, og målet er produksjonsstart sommeren 2007.

– Den største utfordringen for prosjektet innen helse, miljø og sikkerhet er at vi har en stram tidsplan med svært høy aktivitet i markedet og høy arbeidsbelastning både internt og hos leverandørene, sier Paul Struijk.

Prosjektet er omfattet av den eksisterende planen for utvikling og drift (PUD) fra 2002 og konsekvensutredning for Vigdis extension.

Partnerne i Vigdis-lisensen er Petoro (30 prosent), Statoil (28,22), Hydro (13,28), ExxonMobil (10,50), Idemitsu (9,60), Total (5,60) og RWE Dea (2,80).