Gjennombrudd for Statoil innen GTL

oktober 11, 2006, 09:00 CEST

Statoils nyeste teknologi for å lage flytende drivstoff av gass er klar for å utvides til kommersiell bruk.


Direktør for GTL i Statoil, Roger Johansen. Foto: Harald Pettersen

Statoil har sammen med selskapene PetroSA og Lurgi hatt suksess med demonstrasjon av en teknologiske løsning for såkalt gas to liquids (GTL).

– Dette er et gjennombrudd for Statoils og våre partneres GTL-teknologi. Målsettingen var å få demonstrert og klargjort teknologien for produksjon i full skala. Dette har vi nå oppnådd, sier direktør Roger Johansen, leder for Statoils GTL-satsing.

De tre partnerne dannet i fjor GTL.F1, et selskap som skal oppskalere og kommersialisere GTL-teknologien. Siden 2004 har partnerne testet ut løsningen ved PetroSAs produksjonsanlegg i Mossel Bay i Sør-Afrika.

Anlegget er av halvkommersiell størrelse, og selve reaktoren er verdens største i sitt slag. GTL-anlegget har vært i kontinuerlig drift i 2006, og det har produsert som planlagt i store deler av perioden.

Siden 1986 har Statoil utviklet patentbeskyttet GTL-teknologi. Prinsippet bygger på Fisher-Tropsch-prosessen, en kjemisk reaksjon hvor naturgass mates inn i anlegget og konverteres til flytende hydrokarboner, hovedsaklig i form av diesel og nafta.

– GTL er enda et eksempel på Statoils evne til å utvikle og kommersialisere ny teknologi. Gjennom det felleseide selskapet GTL.F1 kan teknologien gi Statoil et viktig verktøy for å nå våre ambisjoner om internasjonal vekst. Dette setter Statoil i stand til å delta i gassprosjekter som trenger en GTL-løsning, sier Johansen.