Njord forberedes for gasseksport

november 17, 2006, 07:30 CET

Njord-feltet i Norskehavet tar et viktig skritt mot oppstart av gasseksport. Under en revisjonsstans som startet onsdag forberedes Njord A-plattformen for gassproduksjon. Oljeproduksjonen er stanset i de åtte dagene revisjonen varer.

– Tirsdag ble det heist om bord åtte prefabrikkerte enheter med en totalvekt på 40 tonn som nå skal installeres i prosessanlegget på plattformen. En vesentig del av installasjonen vil bestå av sveisearbeider som det er hensiktsmessig å utføre mens produksjonen er stanset, sier prosjektleder Helge Rivelsrud i enheten Tie-in Projects.

Han leder prosjektet som forbereder Njord for gasseksport. Etter planen vil gasseksporten fra det som hittil har vært et rent oljefelt, begynne i oktober 2007.

– Prosjektet følger tidsplanen, og vi gjør unna så mye som mulig av forberedelsene som kan gjøres før to gasseksport-moduler løftes på plass neste sommer. Vi håper også været i området bedrer seg slik at vi før jul kan gjennomføre nedgravingen av produksjonsrørene som ble lagt på havbunnen tidligere i høst, sier Rivelsrud.

Stor revisjon
Driftsorganisasjonen på Njord gjennomfører et omfattende vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid som kommer i tillegg til arbeidet med gasseksport-prosjektet.

Boligkvarteret på plattformen er utvidet med 17 senger som er tatt i bruk til denne revisjonsstansen. Dermed er det plass til 137 personer om bord. Alle disponible sengeplasser benyttes under revisjonen.

– Dette er en av de mest omfattende revisjonsstansene på Njord siden feltet startet opp. I løpet av de åtte dagene skal det gjennomføres nesten 6.000 arbeidstimer om bord, sier Ove Steinar Soltvedt, som er prosjektleder for revisjonsstansen.

– Omtrent halvparten av arbeidet under revisjonen er knyttet til gasseksport-prosjektet og forberedelsene til innkobling av gassmoduler med en ny ventil. Videre skal det blant annet gjøres omfattende modifikasjoner og inspeksjoner av separatorer, sier Soltvedt.