Klimakutt gir nye muligheter for Statoil

mars 12, 2007, 12:00 CET

EUs ambisjoner om å redusere utslippene av klimagasser vil gi Statoil nye og viktige markedsmuligheter fram mot 2020.

EU-landenes stats- og regjeringssjefer vedtok fredag 9. mars en energipolitikk for Europa som adresserer de globale klimautfordringene. EU-landene ble enige om å redusere klimagassutslippene med minst 20 prosent innen 2020. Målet skal nås ved økt satsing på fornybare energikilder, biodrivstoff og CO2-håndtering.

– EUs nye energipolitikk skaper et marked for CO2-håndtering, biodrivstoff og fornybar energi. Det åpner for store forretningsmuligheter for Statoil, kommenterer Arve Thorvik, direktør for Statoils Brussel-kontor.

EU-landene vedtok viktige prinsipper for teknologiutvikling innen CO2-håndtering. Målet er at Europa skal ha 12 pilotanlegg for CO2-fangst og lagring innen 2015. EU-kommisjonen skal nå etablere mekanismer som stimulerer myndigheter og industri til å utvikle teknologi for CO2-håndtering.

Statoil er i dag verdensledende innen teknologiutvikling og forskning på CO2-håndtering. Ambisjonen er at Energiverk Mongstad og Halten CO2 kan bli pilotanlegg for CO2-håndtering i Europa.

EU-toppmøtet vedtok også at 20 prosent av Europas energiforbruk skal dekkes av fornybare energikilder. På samme tid skal 10 prosent av transportsektoren i Europa forbrenne biodrivstoff.

– Statoil er godt posisjonert til å kjempe på begge disse markedene, sier Thorvik.