Bedriftsforsamlingen anbefaler sammenslåing

mars 29, 2007, 14:15 CEST

Statoil ASAs bedriftsforsamling gir følgende uttalelse fra møtet i dag, 29. mars:

Bedriftsforsamlingen i Statoil ASA anbefaler selskapets generalforsamling å godkjenne Plan for fisjon av Norsk Hydro ASA som ledd i sammenslåing av Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet med Statoil ASA inngått av styrene i Norsk Hydro ASA og Statoil ASA henholdsvis 12. og 13. mars 2007.

Bedriftsforsamlingen viser for øvrig til styret i Statoils rapport om sammenslåingen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs petroleumsvirksomhet av 13. mars 2007 og slutter seg til styrets vurderinger i denne.