Statsbesøk på Hydro-plattform

april 19, 2007, 14:00 CEST
Bergen og på Oseberg feltsenter i Nordsjøen, der det norske kongeparet og det østerrikske presidentparet fikk innblikk i norsk offshore-virksomhet og -teknologi.

Kong Harald og den østerrikske forbundspresidenten, dr. Heinz Fischer, reiste på formiddagen med helikopter til Oseberg feltsenter, mens dronning Sonja og den østerrikske presidentfruen, Margit Fischer, ble vist rundt på Hydros forskningssenter på Sandsli.

I sin tale under gallamiddagen på Slottet i Oslo to dager tidligere la kong Harald ikke skjul på sine forventninger til besøket hos Hydro.

– Norge følger selvfølgelig med interesse de store investeringene til østerrikske energiselskaper østover i Europa. Østerrike produserer jo også selv olje, og vi er begge avhengige av avanserte horisontale boreteknikker for vår oljeproduksjon. Jeg regner derfor med at vi vil få et svært interessant og nyttig program i Bergen på torsdag med besøk til en oljeplattform i Nordsjøen og til Hydros forskningssenter på Sandsli, sa Kongen i sin tale.

Fikk sikkerhetsgjennomgang

President dr. Heinz Fischer og kong Harald ankom Oseberg feltsenter i 12.30-tiden sammen med Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

Etter å ha tatt av seg redningsdraktene som ble brukt på helikopterturen, fikk de besøkende en introduksjon og sikkerhetsgjennomgang av plattformsjef Torkjell Stangeland. Reiten presenterte Hydro og betonte spesielt Norges rolle som en stor og pålitelig gassleverandør til Europa.

Reiten fortalte også om den økende gassproduksjonen fra Hydro og viste til at en del av denne gassen går til Østerrike. Humoristisk la han til at den østerrikske presidenten nå med selvsyn kan forsikre seg om at Hydro har noe å putte i rørledningene før gassen kommer ned til Østerrike.

Sender gass til Østerrike

Oseberg-direktør Jan Arve Haugan ga en presentasjon av Oseberg-området og viste blant annet hvordan gassproduksjonen fra dette feltet vil øke i årene framover.

I årene 2013-2018 vil gasseksporten fra Oseberg være på det høyeste med rundt ni milliarder kubikkmeter årlig. Presidenten fikk se hvordan gassproduksjonen kommer østerrikske forbrukere til gode gjennom havbunnsrørledninger til Tyskland og videre på land gjennom Tyskland til Østerrike.

Hydro har avtale om gassleveranser med det østerrikske selskapet OMV, som er det ledende gass- og oljeselskapet i Sentral-Europa. Avtalen strekker seg fra 1986 og fram til 2026. Østerrike importerer nær 1,5 milliarder kubikkmeter gass i året fra Norge, hvorav ti prosent kommer fra Hydro. Gass fra Norge utgjør omtrent 10 prosent av den totale gassimporten til Østerrike.

Den østerrikske presidenten var svært nysgjerrig på teknologien for å få opp olje og gass, og han stilte en rekke spørsmål.

Fikk omvisning

Etter presentasjonene ble de besøkende servert lunsj før president Fischer og kong Harald ble vist rundt på Oseberg feltsenter – etter først å ha fått utdelt verneutstyr. På rundturen var de innom de tre plattformene som er knyttet sammen med broer for til sammen å utgjøre Oseberg feltsenter. Her fikk de se prosessanlegget på Oseberg A-plattformen og gassanlegget på Oseberg D, der gasseksporten fra Oseberg feltsenter starter for til slutt å nå forbrukere i Østerrike og andre europeiske land.

Til slutt gikk turen innom boredekket på Oseberg B, der Hydro er i ferd med å bore en brønn ned i Shetland Chalk-formasjonen, en brønn det knytter seg stor spenning til i Hydro.

Helikopteravgangen fra plattformen var satt til klokken 16.15. I Bergen ventet konsert på Troldhaugen for det østerriksske presidentparet og det norske kongeparet.