Samarbeidsavtale med Odfjell

juni 15, 2007, 07:30 CEST

Statoil og Odfjell Drilling har inngått en rammeavtale om utvikling av ny teknologi.

Statoil har tidligere inngått tilsvarende rammeavtaler med selskapene Halliburton, Schlumberger og Baker innen undergrunnsteknologi.


Kjetil Lenning , administrerende direktør i Odfjell drilling og Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og prosjekter i Statoil, signerte avtalen 6. juni. (Foto:Bjørnar Iversen)

– Samarbeid om utvikling av nye teknologier er viktig for at Statoil skal nå sine ambisjoner om økt utvinning av olje og gass. Avtalen med Odfjell Drilling vil bidra til å styrke vår posisjon, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og prosjekter (T&P).

Statoil har behov for teknologiutvikling innen de tjenesteområdene boreentreprenøren Odfjell Drilling leverer. Odfjell Drilling er en av de ledende boreentreprenørene på norsk sokkel og har investert ressurser i ny teknologi. Selskapet er også kommet langt i utviklingen av nye arbeidsprosesser ved hjelp av prinsipper fra integrerte operasjoner. 

Integrerte operasjoner handler om hvordan sanntidskommunikasjon kan effektivisere samhandlingen mellom fagmiljøer og beslutningstakere, uavhengig av geografisk lokasjon.

Statoil og Odfjell Drilling skal etablere en styringskommite der kommende fellesprosjekter vil bli diskutert.

For tiden diskuteres noen pågående teknologiprosjekter som Statoil ønsker Odfjells kompetanse inn i:

  • Automatisert måling av boreprosessen
  • Utstyr for mer effektiv gjenvinning av brønnslisser
  • Utstyr for måling av bruk av borerør
  • Alternative materialer i borerør for bruk i langttrekkende brønner

– Det er første gang Statoil inngår denne type avtale med en boreentreprenør. Vi har store forventninger til at avtalen skal bidra til teknologiutvikling, sier Per Haaland, prosesseier boring, brønn og produksjon i T&P