Utvider avtale om lett brønnintervensjon

juni 18, 2007, 12:00 CEST

Statoil utvider avtalen om lett brønnintervensjon med Island Offshore Management og deres allianse med FMC Technologies Inc. og Aker Kvaerner Well Services.

Utvidelsen av avtalen innebærer det skal leveres tjenester innen lett brønnintervensjon fra to fartøyer i stedet for ett i 2008/2009.

Island Frontier, som etter planen skulle vært erstattet med nybygget Island Wellserver fra april 2008, skal brukes videre i tillegg til nybygget.
Avtalen har en verdi på 600 millioner norske kroner.

– En kostnadseffektiv bruk av lett brønnintervensjon vil gi store besparelser. Lett brønnintervensjoner et viktig virkemiddel for at vi skal nå våre produksjonsmål for norsk sokkel og målet om en utvinningsgrad på 55 prosent fra undervannsfelt, sier Tim Dodson, fungerende konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge (UPN).

Island Frontier og Island Wellserver vil utføre oppdrag på Statoil-opererte lisenser i Tampen-området og i Halten/Nordland-området parallelt.

Lett brønnintervensjon er kabelbasert brønnvedlikehold på undervannskompletterte brønner. For Statoil er lett brønnintervensjon et viktig verktøy for å øke utvinningen fra undervannsbrønnene. I motsetning til når slikt arbeid utføres fra en borerigg, gjøres jobben uten bruk av stigerør. I tillegg er det mye raskere å flytte en båt enn en oppankret borerigg.