Kontrakt til Grenland Group for ombygging på Oseberg

september 18, 2007, 10:30 CEST

 

Oseberg

SVENNESTYKKET: Oseberg-utbyggingen i Nordsjøen blir gjerne regnet som Hydros svennestykke i oljeindustrien. Høy utvinningsgrad er oppnådd gjennom boring av mange og lange brønner.

Etter 18 år med oljeutvinning og seks år med gasseksport fra Oseberg feltsenter har trykket i Oseberg-reservoarene sunket. Gjennom ombyggingen av prosessanlegget blir Hydro i stand til å senke mottakstrykket for en del av oljen som kommer opp til Oseberg feltsenter.

Øker produksjonen

 – Vi regner med å kunne øke oljeutvinningen med tre-fire millioner standard kubikkmeter, tilsvarende 20-25 millioner fat, ved å innføre lavtrykksproduksjon, sier direktør for Hydros driftsorganisasjon, Øystein Michelsen.

Han understreker at det er viktig å få opp så mye av oljen som mulig før økt eksport av gass vil senke trykket i reservoarene ytterligere.

I alle år har oljen og gassen blitt tatt imot på førstetrinn-separatorene på Oseberg A. Førstetrinn-separatorene har i dag et trykk på 67 bar, men nå skal anlegget bygges om slik at noe av oljen kan gå rett inn på andretrinn-separatorene, som har lavere trykk. Her er trykket på 20 bar. Siden produksjonen startet ved Oseberg feltsenter i desember 1988, har reservoartrykket falt med 70 til 100 bar.

Inntil 10 brønner blir berørt

Opptil 10 brønner vil bli lagt om til andretrinn-separatorene. Oppstart av lavtrykksproduksjon er forventet til høsten 2009. Kontraktsperioden løper helt fram til våren 2010, da anlegget vil være helt ferdig.

Arbeidet er svært omfattende og komplekst, og involverer arbeid på to plattformer. Kontrakten med Grenland Group innebærer prosjektering, anskaffelser, prefabrikasjon og installasjon.

Arbeidet består i å installere lavtrykk-strømningsrør og nye lavtrykk-manifoldere på Oseberg B, samt installasjon av rør fra lavtrykk-manifoldere på Oseberg B over broen til Oseberg A, der rørene kobles til andretrinn-separatorene på Oseberg A.

I tillegg skal Grenland Group oppgradere gasskompressorer og produksjonstogene for å kunne produsere med lavt trykk.