Meldepliktig handel 

oktober 15, 2007, 16:12 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 184,61 kroner. Før viderefordeling til ansatte har
aksjespareprogrammet 2.080.883 aksjer.