Fredsprisglans over CO2-eksperter

oktober 18, 2007, 15:05 CEST
Rapport

Torp og Kårstad har vært "lead authors" for Klimapanelets spesialrapport om fangst og lagring av CO2.

– Dette gjør dere alle til "Nobel-prisvinnere", og vi gratulerer dere helhjertet med denne eksepsjonelle anerkjennelsen, skriver IPCC - Intergovernmental panel on climate change - i sitt takkebrev til de mange tusen som har bidratt til IPCC-rapporter.

Tore A. Torp er rådgiver innenfor CO2-lagring ved StatoilHydros Forskningssenter i Trondheim. Olav Kårstad er spesialrådgiver i forretningsenheten Ny energi. Begge har arbeidet med CO2-spørsmål for konsernet i mange år.

– Det er veldig hyggelig at IPCC-organisasjonen husket oss og takker for innsatsen, sier Torp.

Sammen med Olav Kårstad var han "lead author" for en spesialrapport om fangst og lagring av CO2, "Carbon Dioxide Capture and Storage"(CCS). Kårstad skrev om transport av CO2, mens Torp konsentrerte seg om lagring av klimagassen. Rapporten kom ut i desember 2005.

Tore A. Torp

Tore A. Torp

Som "lead authors" samlet de innspill fra fagfolk i hele verden. Deretter ble utkast skrevet og sendt på omfattende høringsrunder. Denne store, internasjonale prosessen varte i halvannet år.

Rask forverring

Spesialrapporten CCS var et av bidragene til IPCC sin "The fourth assessment report", som forteller at klodens allmentilstand er blitt dårligere og at klimaet forverres fortere enn man har trodd til nå.

I rapporten kommer det også fram hvilke muligheter man har til å dempe den negative utviklingen. Ifølge Olav Kårstad bidrar CCS-rapporten med informasjon på dette området.

– Vi konkluderte med at fangst og lagring av CO2 i stor skala både er gjennomførtbart og kommer til å bli et viktig bidrag i arbeidet med å redusere CO2-utslippene, sier Kårstad.

Tore A. Torp

Olav Kårstad

Han legger til at uten den tidlige oppstarten av CO2-injeksjon i undergrunnen i det StatoilHydro-opererte Sleipner-området i Nordsjøen ville ikke FNs Klimapanel ha tenkt på å lage en rapport om fangst og lagring av CO2.

Selskapet begynte å injisere klimagassen i Utsira-formasjonen i 1996. I dag valfarter fagfolk og media til Sleipner for å ta løsningen for den geologiske lagringen av CO2 nærmere i øyesyn.

– Det som er blitt trygt lagret hittil tilsvarer rundt ett års samlet CO2-utslipp fra all petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, sier Kårstad.