StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

desember 12, 2008, 13:29 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 3 781 209 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 KjøpNy beholdning
Myrebøe Gunnar912726
Sætre Eldar5666057
Øvrum Margareth7417977
Mellbye Peter5667906
Thomsen Kåre4215530
Svaan Morten186933
Bjørnson Rune5664351
Fritsvold Ragnar Per143468
Bjørn Benedikte63375
Torvund Tore95737174
Nilsen Geir119626
Lund Helge116713857
Gjærum Reidar4264628
Eide Tom Melbye6014474
Reitan Torgrim4803323
Sørensen Lars Troen2502929
Jacobsen Jon Arnt6277164
Michelsen Øystein2112040