Finanskrisen kan gi økt kvalitet i prosjekter

februar 10, 2009, 13:18 CET
Bilde

Snorre A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

 
Konferansen er et viktig møtested for leverandørene, som i år ble møtt med andre utsikter enn for bare ett år siden.

Prosjekter vil fortsatt ha stor aktivitet de nærmeste årene, men det vil bli vanskeligere for nye prosjekter å trenge gjennom nåløyet. Årsaken er endrede rammevilkår blant annet som følge av lav oljepris og et høyt kostnadsnivå.

Dette kan likevel være positivt for selskapet, mener Myrebøe, som viser til muligheten for økt kvalitet:

Bilde

Gunnar Myrebøe

– Ved å gire ned og bli mer selektive vil vi gjenvinne kvaliteten i prosjektene. Vi opplever også stor forståelse hos leverandørene for konsolidering, sier han.

Myrebøe understreker at det er de riktige og viktige prosjektene som nå går videre og at hvert enkelt prosjekt må gjennomgås for å sørge for lønnsomhet.

Store innkjøp
Industrien har opplevd en kostnadseksplosjon innen mange områder av leverandørmarkedet, og årlige anskaffelser i StatoilHydro tilsvarer nå omtrent en seksdel av det norske statsbudsjettet.

Tallene for 2008 viser at StatoilHydro handlet varer og tjenester for 123,3 milliarder kroner. Det er en økning på nærmere 17 prosent fra 2007.

Norsk industri sto for 84 prosent av den totale leveransen av varer og tjenester, mens 16 prosent kom fra internasjonale leverandører.

– Dette viser at norsk industri er svært konkurransedyktig, understreker Myrebøe.

Utfordrer leverandørene
Med en sterk industriell og finansiell plattform, og et godt finansielt utgangspunkt, står StatoilHydro godt rustet til å møte utfordringene i markedet.

Som en ledende aktør på norsk sokkel har selskapet også et ansvar for å skape forutsigbarhet for leverandørene, men samtidig er det viktig å ta hensyn til endrede rammevilkår.

– Vi må sørge for å utfordre leverandørindustrien på priser, effektivitet og produktivitet, samtidig som det er viktig å ha oppdaterte kontraktstrategier, sier han.

Myrebøe presiserer at den største utfordringen nå er å balansere kortsiktig finansiell fleksibilitet, med den langsiktige strategien.

– Dette blir et veldig spennende år, et år som gir oss muligheten til å trekke pusten og dermed øke kvaliteten i prosjektene.

Downloads