Gazprom og StatoilHydro signerer intensjonsavtale

juni 5, 2009, 16:16 CEST
Dokumentet innebærer felles satsing fra begge selskaper på geologisk utforskning, utbygging og produksjon av hydrokarbonressurser i nordområdene.

Intensjonsavtalen omfatter samarbeid i nordområdene av Russland og Norge for å finne og bygge ut hydrokarbonfelt, samt utforme teknologier for leting, produksjon og transport av tilsvarende ressurser.

Den inngåtte avtalen gjelder i tre år og erstatter intensjonsavtalen fra 2005 mellom Gazprom, Statoil og Hydro.

– Samarbeidet mellom Gazprom og StatoilHydro bygger på lang erfaring og avanserte teknologier i begge selskaper som muliggjør gode resultater for våre prosjekter. Det største prosjektet - Shtokman-feltet - markerer starten på utvikling av arktiske hydrokarbonreserver og fremmer utvikling og tilpasning av teknologier som kan hjelpe selskapene til å operere effektivt under klimatisk krevende forhold i nordområdene. Rike ressurser i arktiske strøk, samt Gazproms unike erfaring fra gjennomføring av store energiprosjekter åpner enorme muligheter for videre utvikling av samarbeidet i stor skala, sa Alexei Miller.

– Signeringen av en ny intensjonsavtale viser kontinuitet og langsiktig satsing på samarbeidet mellom StatoilHydro og Gazprom. Norge og Russland er strategiske samarbeidspartnere i nord og deler muligheter og ansvar i arktiske strøk, sa Helge Lund.

– StatoilHydro har bygd ut felt til havs i 40 år. Vi har effektive teknologiløsninger og verdifull erfaring i å gjennomføre prosjekter. Dette ønsker vi å dele og videreutvikle sammen med våre russiske partnere. Vi ser fram mot videre samarbeid med Gazprom til gjensidig fordel for våre selskaper og de to landene, sa konsernsjefen videre.

 Bakgrunn:

I oktober 2007 førte fusjonen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil til dannelse av StatoilHydro.

StatoilHydros kjernevirksomhet omfatter olje- og gassleting og utvinning. Selskapet har produsert hydrokarboner på norsk sokkel i over 30 år og er en pioner innen gjennomføring av prosjekter til havs under tøffe klimatiske forhold.

Staten er største aksjeeier i StatoilHydro (67%).

I juni 2005 inngikk Gazprom, Statoil og Hydro en intensjonsavtale om felles satsing på å finne hydrokarbonressurser i arktiske strøk og utforme teknologier for lønnsom utbygging av felt på arktisk sokkel.

Gazprom og StatoilHydro er partnere i fase 1 av utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Shtokman.