Støtter forskningsbasert utdanning

juni 24, 2009, 17:12 CEST

Bilde

StatoilHydros konserndirektør for Teknologi og ny energi, Margareth Øvrum (på skjermen), signerte forskningsavtalen til Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) med NTNU-rektor Torbjørn Digernes i en virtuell seremoni mellom Bergen og Trondheim 24. juni. NTNU er én av åtte forskningsinstitusjoner i forskningsprogrammet Akademia. (Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX)


– Selskapet ønsker med disse avtalene å stimulere til innovasjon og forskningsbasert utdanning innen strategisk viktige fag- og kompetanseområder innenfor energi, sier konserndirektør for Teknologi og ny energi Margareth Øvrum.

Akademiaavtalene forsterker selskapets mangeårige samarbeid med de norske utdanningsinstitusjonene, og er blant annet et ledd i selskapets realfagssatsing som skal sikre samfunnet og StatoilHydro nødvendig rekruttering i framtida. Akademiaavtalene dekkes over selskapets forskningsbudsjett. 

Bilde

Konserndirektør Margareth Øvrum representerte StatoilHydro fra Bergen under signeringen av avtale med NTNU. Her med Reidar Helland (midten), leder for petroleumsteknologi på Gullfaks og Birgitte Schilling (venstre) som er direktør for forskningssenteret til StatoilHydro i Bergen. (Foto: Vidar Hardeland)

Virtuell signering av universitetsavtale
Den største enkeltavtalen på nær 20 millioner norske kroner over fem år, ble inngått med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim onsdag 24. juni. NTNU er en viktig leverandør av fremragende forskning og fremtidig arbeidskraft for StatoilHydro.  

Avtalen ble signert virtuelt ved hjelp av storskjerm, SmartBoard og to samarbeidsrom med høyteknologisk utstyr. 

På NTNU i Trondheim satt rektor Torbjørn Digernes i et nytt virtual reality-laboratorium, mens Margareth Øvrum satt i et tilsvarende rom i selskapets forskningssenter i Bergen og signerte avtalen elektronisk.

Styrker utdanningen
Det nye VR-rommet på NTNU, som StatoilHydro har støttet, skal styrke kvaliteten i petroleumsutdanningen i tråd med industriens behov.

Her skal studentene trene på tverrfaglig samarbeid, innhente og behandle sanntidsdata og øve på fremtidens samhandlingsformer mellom sjø og land på tvers av geografi og organisasjon. En samarbeidsform som blir mer og mer vanlig i olje- og gassindustrien.

FoU programmet Akademia

  • Skal stimulere til langsiktig forskning- og utdanning.
  • Har et budsjett på 95 millioner norske kroner i 2009.
  • Åtte femårige bilaterale samarbeidsavtaler med de norske forsknings- og utdanningsinstitusjonene Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim, Norges handelshøyskole, Simula og VISTA.
  • Grunnforskning gjennom Vitenskapsakademiet (VISTA).
  • Omfatter støtte til gaveprofessorat, forskerstipend og doktorgradsstipend.
  • Økonomisk støtte til studentaktiviteter som stipend og undervisningstiltak.
  • Avtalene skal stimulere til samarbeid på tvers av de akademiske institusjonene både i Norge og internasjonalt.
  • Svalex (under NTNU-avtalen): feltekspedisjon til Svalbard med 90 master og PHd kandidater fra fem norske universitet.
  • Alle resultat som genereres gjennom avtalen skal i størst mulig grad være offentlige og deles med andre.