Meldepliktig handel  

desember 10, 2009, 15:28 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 139,89 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.273.986 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12