Storinntak av nye lærlinger

februar 8, 2010, 08:55 CET
Bilde

Statoil-lærlinger på et informasjonsmøte i Bergen 1. september 2009. (Foto: Helge Hansen)


Selskapet er en av Norges største lærebedrifter, og i 2010 skal selskapet etter planen ta inn 184 lærlinger, som er 16 flere enn i fjor.

Dobling i nord

Selskapet ønsker å øke rekrutteringen med 25 flere lærlinger fra Nordland, Troms og Finnmark. Det er en dobling i forhold til fjorårets inntak.

Bilde

Områdedirektør Ivar Aasheim ønsker å knytte til seg mer lokal arbeidskraft i Nord-Norge.  (Foto: Helge Hansen)

– Nord-Norge og nordområdene er satsningsområde for Statoil. Vi har tro på økt aktivitet i regionen, og vi ønsker derfor å knytte til oss mer lokal arbeidskraft, sier områdedirektør Ivar Aasheim, ansvarlig for drift av Statoils felt i de nordlige områdene.

Snøhvit-anlegget på Melkøya ved Hammerfest er ett av stedene som øker inntaket av lærlinger i år. Der vil 20 nye lærlinger få plass.

De fleste læreplassene er ved selskapets landanlegg, og flest er det ved Mongstad-anlegget i Hordaland der det er planlagt å ta inn 34 lærlinger. 40 prosent av læreplassene er offshore.

Gir gode jobbmuligheter

Mange får jobb i Statoil etter endt læretid, men selskapet tar imot flere lærlinger enn behovet tilsier.

– Vi ønsker å gi flere unge sjansen til å fullføre utdanningen slik at de kan få fagbrev og være klare for arbeidslivet, enten hos oss eller i andre virksomheter, sier Aasheim.

De som har vært lærlinger i selskapet får anledning til å søke på internt utlyste stillinger i to år etter endt læretid.

Den norske lærlingordningen er en utdanning der de to første årene blir tatt på videregående skole i et yrkesrettet fag.

Deretter jobber lærlingene med lønn i to år i en bedrift. Mot slutten av læretiden får lærlingene en praktisk prøve som de skal bestå før de får fagbrev.

Må søke snart

Søknadsfristen for å komme med i Statoils lærlingordning er 15. februar, og læreplassene er utlyst på statoil.com.

Opptaket er i mai med oppstart i september.

Statoil tar inn lærlinger innen følgende fagområder:

  • Kjemiprosessfag
  • Elektrikerfag
  • Laboratoriefag
  • Dataelektroniker
  • Kontor- og administrasjonsfag
  • Automatikerfag
  • Industrimekanikerfag
  • Logistikkfag
  • Kran- og løfteoperasjonfag