Statoil inngår rammeavtaler for driftsinspeksjon

juli 1, 2010, 10:25 CEST
Bilde

Kårstø-anlegget i Rogaland. (Foto: Øyvind Hagen)

Avtalene varer i fire år med en opsjon på forlenging i to pluss to år, og sysselsetter om lag 280 personer i perioden.

Avtalene gjelder også Kårstø og Kollsnes der Statoil som teknisk tjenesteyter inngår avtaler på vegne av operatøren Gassco.

Aker Solutions er tildelt de største oppgavene. De skal utføre inspeksjoner på:

 • Gullfaks
 • Kristin, Åsgard, Heidrun, Njord
 • Kollsnes
 • Sture
 • Mongstad
 • Statfjord

Dette har en samlet verdi av om lag 1,46 milliarder kroner over åtte år.

AGR Emiteam skal utføre inspeksjoner på:

 • Kårstø/Draupner
 • Oseberg
 • Sleipner
 • Snorre
 • Troll
 • Brage, Heimdal, Huldra, Veslefrikk
 • Kvitebjørn, Visund, Grane

Dette har en samlet verdi av om lag 747 millioner kroner over åtte år.

I tillegg har Harstad-baserte Noweco fått kontraktene for Norne og Snøhvit, mens Axess med hovedkontor i Molde skal utføre inspeksjoner på Tjeldbergodden. Disse kontraktene er verd henholdsvis om lag 46 og 36 millioner kroner.

Bilde

Anders Opedal, direktør for anskaffelser i Statoil.

Økt konkurranse

Statoil ønsker å bidra til å opprettholde mangfoldet og konkurransen i markedet ved å skille ut inspeksjonskontrakten fra de mer omfattende vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene for de områder hvor dette ikke har vært gjort tidligere. Dermed kan flere selskaper levere anbud.

- Vi har lagt til rette for større konkurranse med flere prekvalifiserte selskaper. Til slutt var det likevel dagens hovedleverandører som viste seg mest konkurransedyktig, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i Statoil.

Statoil er fornøyd med at flere selskaper var med i konkurransen om kontraktene.

- Gjennom økt konkurranse, og ved å kunne spille på flere leverandører, tror vi kvaliteten går opp samtidig som vi klarer å holde kostnadsnivået riktig, sier Opedal.

Det er første gang denne typen avtaler tildeles etter fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassdivisjon i 2008.

Tidligere var det flere ulike typer avtaler, nå er avtalene standardiserte. Dette vil bidra til en mer enhetlig oppfølging fra Statoils side.