Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer  

juli 19, 2011, 11:46 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.652.326 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12