Meldepliktig handel 

april 16, 2013, 08:53 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 135,11 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.511.232 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12