Gassfunn i Iskrystall

september 23, 2013, 09:35 CEST

Brønn 7219/8-2, som ble boret av boreriggen West Hercules, har påvist en gasskolonne på omtrent 200 meter. Statoil anslår volumene i Iskrystall til mellom 6 og 25 millioner fat oljeekvivalenter.

Bilde

Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Iskrystall var det andre av fire prospekter som skal bores i Johan Castberg-området i år med sikte på å påvise ytterligere volumer for Johan Castberg-utbyggingen. Første prospekt, Nunatak, resulterte i et lite gassfunn.

- Vårt hovedmål var å finne olje i Iskrystall, men det ble dessverre ikke oppnådd. Vi tror fremdeles at vi kan påvise mer oljeressurser i Johan Castberg-området og vil fortsette letearbeidet vårt med ytterligere to brønner i Skavl- og Kramsnø-prospektene, sier Gro G. Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Et omfattende datainnhentingsprogram ble gjennomført i Iskrystall-brønnen, blant annet innhenting av kjerneprøver, wireline-logging og væskeprøvetaking. Dette gir verdifull geologisk informasjon om Johan Castberg-området.

I juni 2013 besluttet Statoil og partnerne i Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet å utsette investeringsbeslutningen for prosjektet for å sikre ytterligere modning av ressursbasen og feltutviklingsplanene for prosjektet. I tillegg er det usikkerhet knyttet til de skattemessige rammebetingelsene for prosjektet. 

De gjenværende letebrønnene må bli boret og det pågående arbeidet med feltutviklingsplanene må bli fullført før partnerne vil ta en investeringsbeslutning for prosjektet.  

Etter fullføring av Iskrystall går boreriggen West Hercules tilbake til lisens PL532 for å bore  Skavl-prospektet. Skavl ligger omkring 5 km sør for Skrugard-funnet (nå en del av Johan Castberg).

Statoil er operatør for produksjonslisens PL608 med en eierandel på 50 prosent. Lisenspartnerne er Eni Norge AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

For ytterligere detaljer om resultatene fra letebrønn 7219/8-2 vises til pressemelding fra Oljedirektoratet (OD) >>

Bilde

Downloads