"Gå til hovedinnhold"

Meldepliktig handel  

oktober 17, 2013, 14:19 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.118.541 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12