Statoil med nytt gassfunn utenfor kysten av Tanzania

desember 6, 2013, 08:00 CET

Funnet av ytterligere 2-3 billioner kubikkfot (Tcf)* gass i Mronge-1-brønnen øker de samlede påviste tilstedeværende volumene i Blokk 2 til 17-20 Tcf.

Bilde

Nick Maden, Statoils letedirektør for den vestlige halvkule. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Mronge-1 er boret på 2.500 meters havdyp av boreskipet Discoverer Americas. Mronge-1 brønnen er lokalisert ca. 20 kilometer nord for Zafarani-1 brønnen fra 2012.

– Vi har startet et nytt og ambisiøst boreprogram utenfor kysten av Tanzania etter fire vellykkede funn i løpet av den første borefasen. Brønnen Mronge-1 påviste ytterligere gassvolumer, noe som igjen styrker grunnlaget for en mulig fremtidig gassutbygging i Tanzania. Det nye boreprogrammet gjør det mulig for oss ytterligere å avklare letepotensialet i Blokk 2 sier Nick Maden, Statoils letedirektør for den vestlige halvkule.

Brønnen Mronge-1 påtraff gass i to forskjellige nivåer. Det største funnet ble gjort i det samme stratigrafiske nivået som gassfunnet i Zafarani 1-brønnen. Den andre gassansamlingen ble påtruffet i et yngre separat reservoar i en letemodell som tidligere ikke er blitt testet i blokken.

Mronge-1 er partnerskapets femte funn i Blokk 2. Tidligere er det gjort tre store gassfunn i den første borefasen med brønnene Tangawizi-1, Zafarani-1 og Lavani-1. I tillegg ble det gjort et gassfunn i et separat, dypereliggende reservoar i Lavani-2.

Bilde

Boreskipet Discoverer Americas. (Foto: Paul Joynson-Hicks/AP - Statoil)

– Dette er verdifulle ressurser. Attraktiviteten blir også demonstrert gjennom en transaksjon som nylig ble gjennomført i naboblokken. Funnene viser også hvordan Statoils strategi om å satse på muligheter med stort potensial gir resultater og støtter opp om selskapets internasjonale vekstambisjoner, sier Maden.

– Myndighetene i Tanzania er fornøyd med at det er funnet ytterligere gassressurser i Blokk 2, sier Prof. Sospeter Muhongo, Tanzanias minister for energi og mineraler.

Det Statoil-ledede partnerskapet startet sitt nye boreprogram i Blokk 2 i september 2013. I tillegg til Mronge-1 omfatter boreprogrammet letebrønner på nye prospekter og avgrensningsbrønner rettet mot eksisterende funn. Etter Mronge-1 står en avgrensningsbrønn for Zafarani-funnet på programmet.

Statoil opererer Blokk 2-lisensen på vegne av Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) med en eierandel på 65 prosent. ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited eier den resterende andelen på 35 prosent. Statoil har vært i Tanzania siden 2007, da selskapet ble tildelt operatøransvaret for Blokk 2.

*1 Tcf  = 180 mmbbloe.

Bilde

Downloads