Meldepliktig handel 

desember 11, 2013, 07:12 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 141,72 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.078.083 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12