Installasjoner feltsenteret

Feltsenteret for Johan Sverdrup i fase 1 bygges ut med fire installasjoner Installasjonene får stålunderstell og er forbundet med broer. De skal stå på et vanndyp på rundt 120 meter:

Johan Sverdrup

Prosessplattform

 • Utgjør all prosesseringskapasitet for feltsenteret. Separasjons- og injeksjonssystemer. Gass, olje og injeksjonsvann sendes i rør til stigerørsplattform.

 • Designet for kapasitet på 315.000 boe/d (50.000 sm3/sd).

 • Plattformdekket består av tre moduler som inneholder to tog for olje og gass-separasjon, produsert vann-rensing, gassbehandling og hjelpesystemer. Står på stålunderstell på åtte ben. Topside vekt estimert ca 23 000 tonn og er 100 meter lang og 25 meter bred.

Boreplattform

 • Feltsenteret planlegges med integrert boreanlegg. Valgt pga bunnforhold og antall brønner fra feltsenteret

 • Plattformdekket består av 48 slisser, brønnintervensjonsdekk og manifolder. Står på stålunderstell på åtte ben.

 • Forboring foregår med flyterigg igjennom en forboringsramme

 • Topside vekt estimert ca 15.000 tonn tørrvekt. Størrelser 40 meter x 83 meter

Stigerørsplattform inkl. støttesystemer

 • Dette er sentralen for eksport av prosessert olje og gass, samt sentral for innkommende volumer fra fremtidige tie-ins fra satelitter. Plattformen er designet med mellom 40 og 50 stigerør og J-rør.

 • I tillegg er vanninjeksjon- og oljeeksportpumper lokalisert her

 • Plattformen inneholder og en omformermodul (DC/AC) for kraft fra land

 • Plattformen i fase 1 består av 3 moduler. Store deler av værdekket på disse modulene er designet for å kunne installerer fremtidige moduler for IOR-tiltak og/eller håndtere økt produksjon fra fremtidige utbyggingsfaser.

 • Plattformdekk har en tørrvekt på ca 19000 tonn i fase en og er ca 125 meter lang og 30 meter bred.

Boligkvarter

 • Topside består av selve boligkvarteret med 450 lugarer, kontrollrom og hjelpe/styringssystem.

 • Her er også helikopterdekket og livbåter plassert.

 • Topside størrelse er 85 x 28 meter, står på stålunderstell på fire ben.

 • Topside veier ca 16.500 tonn.

Undergrunn

 • Mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter for hele feltet.

 • Reservoaret strekker seg over 200 kvadratkilometer.

 • Befinner seg på en dybde rundt 1800-1900 meter under havbunnen

 • Generelt meget gode reservoaregenskaper kjennetegnet ved god gjennomstrømning. Normalt trykk og normal temperatur (hydrostatisk). Trenger trykkstøtte i form av vanninjeksjon.

 • Oljen i feltet har en kvalitet som betegnes som «medium oil» på 28 API

Brønner

 • totalt antall brønner i fase 1 antatt 40 -50, fordelt på produksjon og injeksjon

 • 11 -17 brønner (både produksjon og injeksjon) forbores fra 2016 for rask produksjon

 • vanninjeksjonstemplater er planlagt fra start ettersom trykkstøtte er nødvendig fra start. Vanninjeksjon er valgt som drivmekanisme.