Meldepliktig handel 

februar 17, 2014, 07:22 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 158,06 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.870.902 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12