Huldra stenger ned produksjonen

september 3, 2014, 11:59 CEST
Bilde

Huldra-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Feltet startet produksjonen 21. november i 2001. Totalproduksjonen fra feltet er 17,5 gigastandardkubikkmeter (GSm³) våtgass og utvinningsgrad er på 80 prosent.

I Huldras glansdager var produksjonen på over 11 millioner standard kubikkmeter gass og 4.000 standard kubikkmeter kondensat per dag.

Huldra var den første Statoil-opererte plattformen uten fast bemanning og har vært styrt fra Veslefrikk B-plattformen som ligger om lag 16 kilometer unna.

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver på Huldra har gjort det nødvendig å ha tidvis bemanning på installasjonen.

Muligheter for gjenbruk av plattformen

Huldra avviklingsprosjekt har pågått i noen år for å utrede konsept, planer og konsekvenser ved avviklingen.

Prosjektet har vurdert mulighet for gjenbruk av plattformen i stedet for opphugging, og plattformen ble i 2011 lagt ut for salg på annonsesiden Finn.no. Prosjektet jobber fortsatt aktivt for å få til en gjenbruksløsning.

Huldra-plattformen vil bli regelmessig vedlikeholdt fram til boreriggen West Epsilon kommer til Huldra i 2016 for permanent plugging av brønner, og prosjektaktiviteter vil også foregå i denne perioden.

Feltet vil ikke være ferdig avviklet før i 2019 og senest innen 2021.