Johan Sverdrup-kontrakt tildeles Aibel

februar 24, 2015, 07:34 CET

Avtalen omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging (EPC) av dekket til boreplattformen. Ingeniørarbeidet vil foregå ved Aibels kontor i Asker. Plattformdekket skal fabrikkeres ved Aibels verft i Thailand og Haugesund og ved Nymo i Grimstad.

Bilde

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Sammenstilling og mekanisk ferdigstillelse av boreplattformdekket vil skje ved Aibels verft i Haugesund med levering i 2018. Installasjon på feltet er planlagt samme år.

– Johan Sverdrup-feltet er et av de største funnene på norsk sokkel og vil være en bærebjelke for norsk industri og verdiskaping i hele feltets levetid. På vegne av partnerskapet ser vi fram til et godt og nært samarbeid med Aibel for å sikre en sikker og effektiv leveranse av dette prosjektet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

– Vi har jobbet målrettet for å redusere kostnader og sikre kostnadseffektiv leveranse og gjennomføring. Det er derfor gledelig å se at norske leverandører har forbedret konkurransekraften.

– Boreplattformen er en av de fire plattformene i det planlagte feltsenteret, og det er et komplekst og utfordrende prosjekt i seg selv. For og lykkes er vi avhengig av kompetente leverandører i alle ledd, og Aibel vant oppdraget i et marked preget av sterk konkurranse, sier Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Bilde

Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Investeringskostnadene for fullfeltutbyggingen er beregnet til i størrelsesorden 170-220 milliarder kroner (2015 kroner) med utvinnbare ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en bolig-, en bore-, en stigerør- og en prosessplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon. Plattformene knyttes sammen med gangbroer.

Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent. På platå vil feltet stå for om lag 40 prosent av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel. Planlagt oppstart er sent 2019.
 
Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.

Denne kontraktstildelingen tar forbehold om godkjenning av Plan for Utbygging og Drift for Johan Sverdrup feltet i Stortinget i 2015.

Det holdes en kort pressekonferanse i Aibels lokaler på Forus kl. 11.45. Senest oppmøte i Aibels resepsjon kl. 11.20.

Fra Statoil kommer:
Arne Sigve Nylund konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge
Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring
Anders Opedal, direktør for prosjekter
Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser
Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup feltutvikling
Kjetel Rokseth Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup utbygging