Kontrakt tildelt for prosess- og stigerørsplattformen på Johan Sverdrup

juni 30, 2015, 11:13 CEST
Bilde

Kontrakten er en fabrikasjonskontrakt (FC) av dekkene til prosess- og stigerørsplattformen. Aker Solutions er tidligere tildelt ingeniørarbeid og innkjøp av utstyrspakker for de to nevnte dekkene.

Prosessplattformen, med en vekt på ca. 26.000 tonn, har som funksjon å sørge for stabilisering av oljen samt prosessering til rik gass.

Stigerørsplattformen, med en vekt på ca. 22.000 tonn, skal ivareta olje- og gasseksport, vann- og gassinjeksjon samt eventuelle framtidige tilkoblinger. I tillegg ender strømkabelen fra land på denne plattformen hvor strømmen transformeres fra likestrøm til vekselstrøm for deretter å distribueres på feltsenteret.

Plattformdekket skal fabrikkeres ved Samsungs verft i Sør-Korea.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør Teknologi, prosjekter og boring i Statoil. (Foto: Harald Pettersen / Statoil)

– Johan Sverdrup er et stort puslespill hvor mange leverandører må levere med presisjon, på tid og kvalitet for at vi skal starte produksjon mot slutten av 2019 og denne kontrakten er nok en viktig milepæl for Johan Sverdrup-prosjektet. Samsung har lang erfaring i fabrikasjon av slike installasjoner, og vi har allerede et godt samarbeid med leverandøren. De har levert et konkurransedyktig tilbud i en tøff internasjonal konkurranse, sier Margareth Øvrum, konserndirektør Teknologi, prosjekter og boring i Statoil.

Med dette er alle kontraktene for de fire plattformdekkene tildelt. Dekkene til boreplattformen og boligplattformen har som kjent allerede gått til henholdsvis Aibel (EPC) og Kværner Stord (EPC). I tillegg har 65 prosent av utstyrspakkene hittil gått til leverandører med norske fakturaadresser.

Bilde

Øivind Reinertsen direktør for Johan Sverdrup-feltet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Johan Sverdrup skal skape store verdier for hele samfunnet i over 50 år. Vi har nå fått på plass et bredt og solid team i leverandørindustrien på å bygge dekkene til de fire plattformene. Det gir de beste forutsetningene til å levere prosjektet på kvalitet, på tid og på kost, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup feltutvikling.

Fakta om Johan Sverdrup

Investeringskostnadene for første fase i utbyggingen av Johan Sverdrup er beregnet til i størrelsesorden 117 milliarder kroner (2015 kroner) med forventede utvinnbare ressurser på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørsplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Plattformene knyttes sammen med gangbroer. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 % for Johan Sverdrup.

Johan Sverdrup-partnerskapet består av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil. Partnerskapet har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet.

Totalt har hovedkontrakter til en verdi av over 27 milliarder kroner og mer enn 45 utstyrspakke kontrakter til en verdi 3,5 milliarder kroner gått til leverandører med norsk fakturaadresse.