KORREKSJON: Feil ved rapportering av meldepliktig handel  

desember 18, 2015, 13:52 CET

Dette er en korreksjon til meldingen fra 15.12.2015 09:15 CEST. Årsaken til korreksjonen er utelatelse av primærinnsiders ektefelles aksjeandel.

Som deltaker i Statoils aksjespareprogram har Statoil ASA primærinnsider Margareth Øvrum, 15. desember 2015 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 135 pr. aksje:

Navn 

Tildelte aksjer

Ny beholdning

Øvrum, Margareth 

1039  

42621