Statoil tildeler kontrakter for fjerning, opphogging og gjenvinning av Huldra-plattformen

13. april 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET
The Huldra platform
Huldra-plattformen i Nordsjøen

Hereema Marine Contractors Nederland SE skal fjerne plattformen og transportere den til land, mens AF Offshore Decom AS har fått ansvaret for opphugging og gjenvinning av plattformen.

Huldra-feltet er et Statoil-operert gass- og kondensatfelt lokalisert på norsk kontinentalsokkel nordvest av Bergen.

Produksjonen startet i november 2001 og feltet produserte på det meste 10.3 MSm3/dag.

Gass- og kondensatproduksjonen ble stengt ned 3. september 2014. Tidligere er den oppjekkbare riggen West Epsilon tildelt oppdraget med å plugge de seks brønnene på Huldra i løpet av 2016.

Nå har Statoil tildelt to nye kontrakter på vegne av partnerskapet, for henholdsvis fjerning, transport opphugging og gjenvinning av Huldra-plattformen. 

  • Kontrakten for fjerningsarbeidet til havs samt transport av plattformen til land, en såkalt EPR-kontrakt («Engineering, Preparation and Removal»), er tildelt Heerema Marine Contractors Nederland SE. 
  • Kontrakten for opphugging og gjenvinning av plattformen er tildelt AF Offshore Decom AS som er en del av AF Gruppen ASA.

Plattformen har en totalvekt på cirka 10.000 tonn, fordelt på et 5.000 tonn tungt dekksanlegg og et stålunderstell som veier like mye.  Det er forventet at i overkant av 95 prosent av plattformen blir gjenvunnet.

Planen er å fjerne Huldra-plattformen i løpet av 2019.  Det påfølgende opphuggings- og gjenvinningsarbeidet skal utføres ved AF Offshore Decoms miljøbase i Vats, og vil være ferdigstilt i løpet av første halvår 2020.

Plattformen fjernes i tråd med Ospar-konvensjonen, som har som hovedregel at oljeinstallasjoner som ikke lenger er i bruk, skal fjernes.