Vellykket produksjonstest av Gavea-avgrensningsbrønn i Brasil

18. april 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:13 CET

Statoil, sammen med operatør Repsol Sinopec og partner Petrobras, har fullført brønnen Gavea A1 i pre-salt-blokken BM-C-33 på dypt vann i Campos-bassenget i Brasil.

Brønnen påtraff en hydrokarbonkolonne på 175 meter i et reservoar av silifiserte karbonater med god reservoarkvalitet i Macabu-formasjonen.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 6.230 meter. Produksjonstesten ga om lag 16 millioner standard kubikkfot (scf) gass og 4.000 fat olje per dag (med 32/64” strupeventil).

Dette er den fjerde gjennomførte avgrensningsbrønnen i lisensen, som også omfatter Seat-, Gavea- og Pão de Açucar (PdA)-funnene. I 2013-2015 boret og testet partnerskapet avgrensningsbrønnene Seat-2, PdA-A1 og PdA-A2.

Med Gavea A1 har partnerskapet fullført avgrensningsarbeidet i BM-C-33 og vil nå evaluere de innsamlede dataene og se på hensiktsmessige og kostnadseffektive utviklingsløsninger.

Repsol Sinopec Brasil (35 %) er operatør for BM-C-33 med Statoil (35 %) og Petrobras (30 %) som partnere.

Som kunngjort i desember 2015, skal Statoil ta over operatørskapet for lisensen. Dette er ventet å skje i tredje kvartal i år, med forbehold om myndighetsgodkjennelse.

Map of assets offshore Brazil