Equinor inviterer til leverandørdager høsten 2019

I løpet av 2019 gjennomfører Equinor omlag ti leverandørdager på ulike steder i Norge. I høst står Stavanger, Oslo, Bergen, Hammerfest, Kristiansand og Kristiansund for tur. For påmelding se nedenfor.

Formålet med leveradørdagene er å

  • Skape en møteplass for informasjon, dialog og diskusjon 
  • Dele Equinors syn på industrien og våre omgivelser 
  • Gi informasjon om pågående og framtidige prosjekter og aktiviteter
     

STAVANGER
3. september 2019 i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
Dagen gjennomføres på norsk.
 

OSLO
4.september 2019. Equinor Fornebu, auditoriet.
Dagen gjennomføres delvis på norsk og delvis på engelsk.

BERGEN
5. september 2019 i samarbeid med Bergen Næringsråd.
Dagen gjennomføres på norsk.

HAMMERFEST
Fjerde kvartal 2019 / første kvartal 2020. Dato og påmelding kommer

KRISTIANSAND
Tentativt oktober. Dato og påmelding kommer.

KRISTIANSUND:
4. desember i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.
Dagen gjennomføres på norsk.
Påmelding: Kommer

Det er begrenset plass på de ulike lokasjonene og påmeldingen foregår etter «første mann til mølla»-prinsippet. Maks antall deltakere pr. leverandør er i utgangspunktet satt til to personer pr. lokasjon, men vi tar forbehold om mulige endringer for å kunne få plass til så mange leverandører som mulig. Endelig bekreftelse på deltagelse sendes på mail.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på gm_SupplierDays@equinor.com