Skip to main content

Spennende muligheter i fornybar energi

Etter hvert som verdens befolkning vokser og blir mer velstående, øker behovet for energi til å varme og lyse opp bygninger, drive transport og skape grunnlag for økonomisk utvikling. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene. Dette skaper spennende nye forretningsmuligheter for oss.

Vi griper disse mulighetene aktivt gjennom å bygge på flere tiårs erfaring fra olje og gass.

Vi er allerede en ledende innovatør på vindkraft til havs, og verdensledende på karbonfangst og -lagring.

Ambisjonen vår er å skape lønnsom vekst, og eventuelt også begynne med andre kilder til fornybar energi. Vi tror at energi ikke bare må være trygg og bærekraftig, men også konkurransedyktig. Vi jobber utrettelig for å utvikle nye, pålitelige kilder til energi som både er grønne og kostnadseffektive.

equinor-icon-data-red.svg
0 markedsvekst pr. år

Etterspørselen etter ny
fornybar energi er ventet å
øke raskt fram mot 2040

equinor-icon-house-energy-red.svg
0 britiske husstander

Våre vindkraftprosjekter gir fornybar energi til tusenvis av britiske familier

equinor-icon-wind-turbine-red.svg
0 kostnadsreduksjon

Vi har oppnådd store kostnadsforbedringer i sammenliknbare havvindprosjekter fra 2012-2017

Vår portefølje av havvindparker

Vi opererer tre vindparker utenfor kysten av Storbritannia, og deltar i utviklingen av flere storskala vindparker utenfor England, Tyskland og USA. Hywind er verdens ledende løsning for vindkraft i store havdyp og er aktuell flere steder i verden.

Photo of Hywind - Sheringham Shoal

SHERINGHAM SHOAL (UK)

Produksjon siden 2011

Vår første kommersielle investering i storskala vindkraft til havs. Nok ren energi til å forsyne rundt 220.000 britiske husstander med kraft.

Photo of beautiful nature scenery from the Sheringham area

Dudgeon (UK)

Produksjonsstart 2017

En ny havvindpark i stor skala som er under bygging. Nok ren energi til å forsyne rundt 410.000 britiske husstander med kraft.

statoil-hywind-scotland-1461843.jpg

Hywind SkotTLAND

Produksjonsstart 2017

Verdens første flytende vindkraftpark. Nok ren energi til å forsyne rundt 20.000 husstander i Skottland.

Illustration of the Amrumbank West Wind Farm

ARKONA (TYSKLAND)

Produksjonsstart 2019

En ny havvindpark i stor skala. Nok ren energi til å forsyne nesten 400.000 tyske husstander med kraft.

close up photo of windmill

Dogger Bank (uk)

Godkjent

Den største sonen for britiske vindkraftparker til havs. Utbygging godkjent med mål om potensiell forsyning av opptil 5 millioner britiske husstander.

Photo of Hywind

Hywind demo (NORGE)

Produksjon siden 2009

Verdens første flytende vindturbin i full skala. Unikt flytende vindkraftkonsept som er verifisert i seks år i Nordsjøen.

Image of wind turbine

Empire Wind (USA)

Estimert åpning:  2025

Empire Wind er en offshore vindpark under planlegging utenfor Long Island, New York. Den vil kunne forsyne 1 million husstander med elektrisitet.

Pådriver for innovasjon på vindkraft til havs

For oss var det naturlig å gå inn i vindkraft til havs. I dag bruker vi vår årelange offshore-erfaring i kombinasjon med kjente teknologier på nye måter for å gjøre vindkraft tilgjengelig i dypvannsområder over hele verden. Vi er ikke bare investorer i havvind—vi er innovatører.

0 vindkraft

Vindkraftparker på land og til havs kan dekke 18% av verdens elektrisitetsbehov innen 2050

0 Konkurransedyktig på kostnader

Vindkraft til havs er snart konkurransedyktig i forhold til andre nye typer kraftgenerering

0 flytende vindpark

Vi opererer nå verdens første flytende vindpark utenfor kysten av Skottland.

Se hvor vinden fører oss!

Hywind Pilot Park project
Hywind - Scotland. The worlds first floating wind farm

I oktober fjor tok vi et stort skritt fram med verdens første flytende vindpark. Hywind Scotland viser vei til framtidige flytende vindparker som kan bli fire ganger større enn pilotparken på 30 MW. 

Verdensledende på karbonfangst og -lagring

Vi er verdensledende på karbonfangst og -lagring (CCS). CCS handler om å fjerne karbon fra gasser og lagre det trygt for å forhindre at det bidrar til klimaendring.
 

Vi ser på CCS som den ledende teknologien når det gjelder å avkarbonisere fossilt brennstoff, og som et viktig langsiktig tiltak for å redusere de globale CO2-utslippene. CCS har også betydelig økonomiske fordeler knyttet til forlengelse av eksisterende drift, gjenbruk av karbon i drivstoff, kjemisk teknologi og eksportmuligheter. Vi har arbeidet med denne innovative teknologien siden 90-tallet, og har spilt en viktig rolle når det gjelder å gi CCS den posisjonen det har i dag. Vi fortsetter å jobbe mot målet om kommersialisering av CCS, og vurderer mulighetene til å redusere våre egne CO2-utslipp og skape lønnsomme muligheter for økt oljeutvinning (EOR).

Picture of all the pipes at Mongstad


Vi har utviklet
CCS siden
90-tallet 

Equinor har integrert
CCS-teknologien
på to av våre
operative felt 

Over
20 millioner tonn CO2
er lagret permanent
av Equinor
 

Våre CCS-prosjekter

Vi har flere tiårs erfaring fra CCS-prosjekter av ulik størrelse, og har gjennomført en vellykket utvikling av teknologien fra FoU-fase til drift. Dette har gitt oss en ledende posisjon når det gjelder å bidra til målet om CCS-teknologi i kommersiell skala.

By sharing our research and expertise with research institutions, academia, other companies and authorities we also contribute to the further development of CCS worldwide.   

Gjennom å dele vår forskning og kompetanse med forskningsinstitusjoner, akademia, andre selskaper og myndigheter, bidrar vi også til videre utvikling av CCS i global sammenheng.

melkøya onshore plant

LAGRING AV CO2 TIL HAVS I NORGE I

Pågående

Vi utfører i øyeblikket en forstudie om lagring av CO2 på norsk sokkel på vegne av Olje og energidepartementet

A woman standing on the Sleipner platform

Sleipner Vest 

I drift siden 1996 

Vi fanger om lag 1 million tonn CO2 hvert år fra naturgassen på det Equinor-opererte Sleipner-feltet i den norske sektoren av Nordsjøen, og lagrer CO2 i en saltformasjon 1 km under havbunnen. 

Melkøya plant

Snøhvit LNG 

Første CO2 injisert i 2008

Det Equinor-opererte Snøhvit-feltet i den norske sektoren av Barentshavet leverer gass til det første LNG-anlegget med fangst og lagring av CO2.  

Algerie - In Salah CCS

In Salah 

Oppstart i 2004 

Det algeriske gassfeltet In Salah er så langt det eneste prosjektet utenfor Norge hvor vi har bidratt til fangst og lagring av CO2. Mer enn tre millioner tonn CO2 er lagret under bakken. Injeksjon av CO2 ble stoppet i 2011 på grunn av kapasitetsbegrensning i den geologiske strukturen.

 

mongstad-plant

Teknologisenteret på Mongstad 

I drift siden 2012 

Et verdensledende teknologisenter på CO2-fangst. Vi var operatør i byggefasen, og er nå partner og ansvarlig for driften. 

Hva med andre typer teknologi for fornybar energi?

Vi forventer sterk vekst i etterspørselen etter fornybar energi de neste tiårene, og har derfor opprettet et forretningsområde for nye energiløsninger for å fokusere på dette området.

I tiden framover har vi som mål å vokse og kanskje også gå inn på andre områder med fornybar energi, med vekt på å levere god avkastning gjennom teknologi og forretningsutvikling. Vi tror at vår lange erfaring fra olje- og gassindustrien gir oss en god posisjon når det gjelder å overføre kompetanse til dette vekstmarkedet. Vi jobber også for å finne og utvikle nye forretningsmodeller som kan øke etterspørselen etter våre kjerneprodukter, i samsvar med overgangen til et lavkarbonsamfunn.

Samtidig som vi i dag legger størst vekt på vindkraft og CCS, ser vi hele tiden etter nye forretningsmuligheter. I Nye energiløsninger søker vi muligheter der konkurransedyktig teknologi kan brukes på attraktive markeder og i lønnsomme forretningsmodeller. I tillegg prioriterer vi muligheter hvor vår kjernekompetanse kan skape konkurransefortrinn og økt verdiskaping.

Vi har en velfylt verktøykasse for å utvikle de beste investeringsmulighetene, som spenner fra tradisjonell forretningsutvikling til venture-investeringer, forskning og utvikling, og til og med en innovasjonslab. Det blir nå utarbeidet en mer detaljert plan for denne virksomheten som en integrert del av vår strategi.

Equinor Energy Ventures

Equinor Energy Ventures (navnet er p.t. under endring) er vårt nye venturekapitalfond, som skal investere i attraktive og ambisiøse vekstselskaper innenfor fornybar energi, og støtte vår strategi om vekst i nye energiløsninger. Fondet skal investere opptil 200 millioner US-dollar (rundt 1,7 milliarder kroner) over en periode på fire til sju år.

Energy Perspectives-rapporten og fornybar energi

Fornybare energikilder vil spille en stor rolle i framtiden, både for å kunne dekke et tilsynelatende umettelig behov for energi, og samtidig kunne redusere karbonutslippene.

Equinor-EP18-invitation-image.jpg

“Energy Perspectives” publiseres hvert år av et team med analytikere i Equinor. Rapporten er utarbeidet uavhengig av selskapets strategiske og kommersielle beslutninger.

Rappporten beskriver tre potensielle scenarier for energiproduksjon: Fornying, Reform og Rivalisering. Den nyeste utgaven kan lastes ned fra linken under.