Statoil Future Energy Forum 2017

Stavanger konserthus, 22. mai

De globale energimarkedene er i kraftig endring. Dette gir både utfordringer og muligheter for Norge og den norske olje- og gassindustrien. Evne til nytenkning, dialog og samarbeid er viktigere enn noensinne. Årets Future Energy Forum var en spennende miks med foredrag og dialogsesjoner der også politikere og leverandørindustrien deltok.

Se høydepunkter fra konferansen

Se presentasjonene til Olje- og energiminister Terje Sørviknes, ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, og Statoils konsernsjef Eldar Sætre. 

Foredragsholdere

CEO of statoil Eldar Sætre

Eldar Sætre
Konsernsjef i Statoil ASA

terje soviknes

Terje Søviknes
Olje- og energiminister 

siri lill mannes

Siri Lill Mannes
Daglig leder SpeakLab

stephane garelli

Stéphane Garelli
Professor IMD business school

#statoilenergyforum på sosiale medier 

Program

Programmet startet kl.13.30 og ble avsluttet kl.17.00, etterfulgt av en konsert.

Sesjon 1: Vi former energiframtiden
12.30 Registrering og kaffe
13.30 Introduksjon og HMS
13.35 Velkommen - Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge, Statoil ASA 
13.45 Industriperspektiver i vår region - Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger
13.55 Introduksjon ved Siri Lill Mannes, moderator
14.00 En næring for framtiden - Terje Søviknes, olje- og energiminister
14.25 Vi former energiframtiden - Eldar Sætre, konsernsjef Statoil ASA 
14.50 Pause
15.20 “The future is not what it used to be” - A competitiveness outlook - Stéphane Garelli,
professor ved IMD business school og tidligere direktør i World Economic Forum
15.50

Dialog med

Stéphane Garelli, professor ved IMD business school,

Murshid M. Ali, gründer ogdaglig leder/CEO Huddlestock,

Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO) i Statoil ASA,

Ragnhild Ulvik, leder for konsernteam i strategi og innovasjon, Statoil ASA.

Sesjon 2: Industriperspektiver og verdiskaping i en lavkarbonframtid
  Introduksjon ved Siri Lill Mannes, moderator
16.10 Vi leverer global kompetanse og konkurransekraft i et utfordrende marked -
Siri Lill Mannes i samtale med Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup, 
Statoil ASA
 
Dialogsesjon -
Linda L. Aase, SVP major brownfield projects, Aker Solutions AS, 
Anne Jorunn Møkster, administrerende direktør Simon Møkster Shipping AS,
Tore Halvorsen, EVP og seniorrådgiver, TechnipFMC,
Lars Fredrik Bakke, leder, Wood Group Norge AS.
16.40 Skråblikk utenfra ved Mímir Kristjánsson, nyhetssjef i Klassekampen
16.55 Avslutning
17.00 Pause og snacks
17.30 Konsert
19.00 Mingling og buffet
21.30 Slutt

Sted:

Stavanger Konserthus, Sandvigå 1, 4007 Stavanger  

NETTSTED:

https://www.stavanger-konserthus.no/

Debattserie: «Når gode råd er unge» 

I november lanserte Statoil prosjektet  “Når gode råd er unge”, hvor vi gikk i dialog med de unge om store dilemmaer som både Norge og olje- og gass industrien står overfor. Vi kan ikke spå om fremtiden, men én ting vet vi med sikkerhet; Statoil sitter ikke med alle svarene. Å lytte til de som skal være med å forme fremtiden er derfor helt avgjørende for oss. Gjennom Når gode råd er unge fikk vi mange gode råd og innspill, og vi fikk belyst mange viktige temaer. Flere av temaene som engasjerer dagens unge berører problemstillinger og dilemmaer vi som selskap står overfor hver eneste dag. I bunn og grunn ønsker vi det samme: Å være med på å skape en bedre verden.

Gjennom møtene våre med de unge kom det også mange spørsmål: Hvor er Statoil på vei? Hva skal Statoil gjøre for å tilpasse seg en lavkarbonfremtid? Hva er Statoil sine planer innenfor fornybar energi? Hvilken rolle vil innovasjon spille? Og hva med digitalisering? Flere av disse temaene vil bli belyst under årets Statoil Future Energy Forum, og en av deltagerne i Når gode råd er unge, Murshid M. Ali vil delta en dialogsesjon med Stéphane Garelli, professor ved IMD business school, Jannicke Nilsson, konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO) i Statoil ASA og Ragnhild Ulvik, leder for konsernteam i strategi og innovasjon, Statoil ASA. I forkant av årets konferanse vil det også bli arrangert et frokostseminar for studenter ved Universitetet i Stavanger hvor flere av disse temaene vil bli belyst, og diskutert.

I året som kommer vi til å ha flere dialogmøter med de unge, nettopp fordi vi mener at gode råd er unge.

Nye realiteter gir muligheter

Vi står overfor et utfordrende landskap med ny global dynamikk, økende etterspørsel etter energi, press på marginene og behov for å møte klimautfordringen. Vi ønsker imidlertid å bidra til å forme overgangen til et lavutslippssamfunn og gripe nye muligheter.